VETOOMUS TERVEEN LUONNON JA TULEVAISUUDEN PUOLESTA

Luontovetoomus

Vaadimme, että koronaviruksen jälkeisellä talouden elvytyksellä suojellaan ilmastoa, vesistöjä ja luontoa. Me valitsemme terveellisen ja turvallisen tulevaisuuden.

Koronavirus ravistelee yhteiskuntaamme syvästi. Ilmastokriisiä ei kuitenkaan ole peruttu. Luonnon köyhtyminen jatkuu. Ihmiset ovat huolissaan omasta terveydestään ja tulevaisuudestaan.

Yhdessä meillä on mahdollisuus valita, millaisen tulevaisuuden rakennamme. Pääministeri Sanna Marinin hallitus kaavailee mittavaa talouden elvytystä, ja hallitus on sitoutunut vauhdittamaan elvytyksellä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Tehdään siitä yhdessä totta. Tarvitsemme pikaisia toimia hyvinvoivan luonnon, puhtaiden vesien ja turvallisen ilmaston puolesta. Tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa, kestävää liikkumista, energiatehokasta asumista sekä virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Tarvitsemme tukea maailman köyhimmille ympäristökriisien torjuntaan. Suuntaamalla taloudellisen elvytyksen ekologiseen jälleenrakennukseen edistämme Suomen ilmastotavoitteita ja luomme samalla uutta toimeentuloa. Tuetaan ihmisiä, ei luonnon tuhoamista ja ylikulutusta.

Tehdään talouden elvytys yhteisen ympäristömme ehdoilla:

  • Elvytysrahoitus suunnataan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastokriisiin sopeutumiseen, ympäristönsuojelun parantamiseen ja luonnonsuojeluun. Rahoituskohteet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle.
  • Mahdollisen valtiontuen suuryrityksille on oltava ehdollista. Tuen vastineeksi yhtiöiden on sitouduttava tieteenmukaisiin ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteisiin, niiden uskottavaan toteutukseen sekä yritysvastuun kantamiseen hyvinvointivaltion turvaamiseksi.
  • Ympäristölle haitallisista tuista luopumiseksi on tehtävä suunnitelma. Kun koronaviruksen akuutti vaihe on ohi, esimerkiksi turpeen verotuesta ja lentokerosiinin verottomuudesta on luovuttava.

Nyt voimme rakentaa uutta. Varmistetaan, että talouden elvytys suunnataan fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentamiseen. Selviämme tästä yhdessä!

Vetomuuksen nimienkeräys on päättynyt. Vetoomus luovutetaan valtiovarainministeri Matti Vanhaselle 10.8.2020.

Lisätietoja:
Hanna Aho (suojeluasiantuntija)
hanna.aho (at) sll.fi

Allekirjoittaneiden henkilötietoja käytetään vain luontovetoomuksessa. Allekirjoitukset toimitetaan syksyllä 2020 valtiovarainministerille. Suomen luonnonsuojeluliitto säilyttää henkilötietoja vuoden 2020 loppuun asti.